Bine ați venit pe site-ul meu!

De micǎ mi-a plǎcut literatura iar datoritǎ faptului cǎ eram un copil introvertit, lumea de hȃrtie era lumea ce o preferam lumii reale.  Nu de puține ori alegeam o carte în defavoarea unor jocuri alǎturi de alți copii. Iubirea fațǎ de literaturǎ şi temperamentul  meu m-au fǎcut sǎ încep sǎ scriu. Am început cu simple poveşti apoi am continuat cu poezie. Prin poezie mǎ eliberam de sentimentele ce le adunam în mine, de trǎirile ce le avem şi de emoțiile ce mǎ încercau, dar despre care nu puteam sǎ vorbesc cu oamenii şi deci,  preferam sǎ discut pe tema lor cu literele, condeiul şi coala albǎ.

 Am continuat sǎ scriu din plǎcere, din dorința de a mǎ elibera de toate trairile şi nu mǎ gȃndeam niciodatǎ cǎ voi publica ceva. Nu m-am gȃndit la posibititatea de a publica atȃt datoritǎ faptului cǎ eram timidǎ cȃt şi a neîncrederii în mine, dar şi a faptului cǎ nu aveam nici un cunoscut care sǎ fie deja publicat sau care sǎ scrie. Consideram scrisul ca pe un prieten iar poemele mele ca nişte pagini de jurnal.

După un timp am îndraznit sǎ particip la cȃteva consursuri literare unde am luat mențiuni în urma cǎrora am fost introdusǎ în antologii precum antologia “Labirinturi” în urma concursului Cezar Ivǎnescu.  Dupa ce am pierdut-o pe mama,  am simțit cǎ trebuie sǎ fac ceva ce ar face-o mȃndrǎ de mine aşa cǎ am trimis poeziile mele la cȃteva edituri şi aşa mi-am ținut în mȃnǎ volumul de poezii “Suflet dat la schimb” în care am introdus cateva poezii dedicate mamei mele. 

După această perioadă, nu am mai scris, însă într-un anumit moment al vieții mele, am început iar, de astă dată, proză. Rezultatul a fost romanul Între eden și infern, un roman pe care eu nu l-am scris cu condeiul ci cu sufletul. 

În prezent lucrez la alte lucrări care sper sa se așeze frumos pe hârtie.

 

Contact